7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων με την 72η Εκπαιδευτική Σειρά (2019-2020) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)»

Φεβ 12 2019 11:27 πμ

Τo με Αριθ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.6/28/2016/23-01-2019 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (ΨΤΣ7465ΧΘΨ-Μ4Λ) και θέμα:

«Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων

με την 72η Εκπαιδευτική Σειρά (2019-2020) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)».

Αρχείο: Αναλυτικά

Επιστροφή