7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Αντιφυματικός Εμβολιασμός - Φυματίωση (Δήλωση Κρουσμάτων).

Δεκ 13 2012 1:31 μμ

Ο Π.Ο.Υ. επισημαίνοντας τον κίνδυνο επανεμφάνισης μεγάλου αριθμού κρουσμάτων φυματιώσης (μετανάστες, μετακινούμενοι πληθυσμοί κα) συνιστά τη διεξαγωγή επιδημιολογικών ερευνών, σε συνδυασμό με την ανεύρεση δεικτών διαμόλυνσης του ευπαθούς πληθυσμού, προκειμένου τα Κράτη - Μέλη του να αναπροσαρμόσουν τα προγράμματα αντιφυματικής στρατιγικής και εμβολιασμών.

Αρχείο: Σχετικό Αρχείο σε μορφή pdf.

Επιστροφή