Εφαρμογές

 

Η Διεύθυνση πληροφορικής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, από το 2002, σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσπαθεί, προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης της πληροφορικής στο χώρο της υγείας. Έτσι, συμμετείχε και βοήθησε πολλές καινοτόμες δράσεις, ώστε να θεωρείται η Κρήτη από τις υγειονομικές περιφέρειες, με τη μεγαλύτερη εξάπλωση πληροφοριακών συστημάτων στην Ελλάδα. Η προσπάθεια συνεχίζεται...

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ