7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Εφάρμογή καταχώρισης - ενημέρωσης αιτήσεων εθελοντών 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Σύστημα παρακολούθησης εθελοντών

Με το σύστημα αυτό, υπάρχει πλήρης παρακολούθηση των αίτησεων εθελοντών που έχουν γίνει στην 7η ΥΠΕ Κρήτης. Παρακολουθούνται οι εγγεγραμμένοι εθελοντές, η πρόοδος τους (σεμινάρια, πιστοποιήσεις, διάρκεια εθελοντισμού κτλ). Επίσης πιστοποιημένοι υπεύθυνοι για τους εθελοντές από άλλες μονάδες και νομούς μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις αιτήσεις που έχουν καταχωρηθεί και την εξέλιξη τους. 

Ενεργή: Ναι

Έτος δημιουργίας: 2013

Επιστροφή