7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Εφαρμογή καταχώρισης κίνησης ασθενών μονάδων υγείας ΠΕΔΥ

Εφαρμογή καταχώρισης κίνησης

Εφαρμογή για άμεση καταχώριση της κίνησης των ασθενών στις μονάδες υγείας του ΠΕΔΥ απο τους ιατρούς των μονάδων με σκοπό την γρήγορη παραγωγή στατιστικών και κέρδος σε χρόνο επεξεργασίας και εργατοώρες.

Ενεργή: Ναι

Έτος δημιουργίας: 2014

Επιστροφή