7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Ιστοσελίδα ΠΕΣΥΠ (ΔΥΠΕ) ΚΡΗΤΗΣ

Η παλιά ιστοσελίδα της ΔΥΠΕ

Η πρώτη ιστοσελίδα του (τότε) ΠΕΣΥΠ (Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας) Κρήτης και κατόπιν ΔΥΠΕ Κρήτης, βγήκε στον αέρα. Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε κυριολεκτικά από την αρχή, χωρίς να χρησιμοποιεί καμία μηχανή CMS, αλλά παρόλα αυτά ήταν πλήρως δυναμική. Το χαρακτηριστικό της ήταν η μεγάλη ταχύτητα απόκρισης (καθώς δεν είχε κώδικα για CMS). Αναπτύχθηκε, χρησιμοποιώντας καινοτόμα, για την εποχή της, εργαλεία προγραμματισμού, όπως flash, asp, vb.net και βάση δεδομένων sql server. Με το καιρό προστέθηκαν αρκετές υπηρεσίες. Η διάρκεια ζωής της ήταν 10 χρόνια (2002-2012).

Ενεργή: Όχι

Έτος δημιουργίας: 2002

Επιστροφή