7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Παρακολούθηση και διαχείριση αποκλειστικών νοσοκόμων

Σύστημα Διαχείρισης και παρακολούθησης αποκλειστικών νοσοκόμων

Το σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης αποκλειστικών νοσοκόμων, παρακολουθεί τον "εργασιακό βίο" των αποκλειστικών νοσοκόμων από την αίτηση τους για την πιστοποίηση, ως το τέλος της πιστοποίησης. Με άλλα λόγια παρακολουθεί τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί, ελέγχει αυτόματα και αποκλείει ή περιλαμβάνει την αποκλειστική νοσοκόμα, με βάση τα κατατιθέντα πιστοποιητικά, στη λίστα πιστοποιημένων αποκλειστικών του νοσοκομείου, παρακολουθεί τις αναθέσεις σε ασθενείς και επιτρέπει τον πλήρη και διαφανή έλεγχο της εργασίας τους.

Στιγμιότυπο εφαρμογής:

Ενεργή: Ναι

Έτος δημιουργίας: 2013

Επιστροφή