Πληροφοριακό σύστημα τηλεσυνεργασίας μεταξύ των διοικήσεων των Μονάδων Υγείας της Κρήτης

Πλατφόρμα τηλε-συνεργασίας και επισκόπισης εργασιών

Σε ένα προστατευμένο από αδιάκριτα μάτια περιβάλλον συνεργασίας, οι Διοικήσεις των μονάδων μπορούν να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να επικοινωνήσουν με τηλεδιάσκεψη, να στείλουν μηνύματα SMS ή emails, να παρακολουθήσουν εξελίξεις έργων και να συνεργαστούν με άλλα στελέχη του υγειονομικού συστήματος της Κρήτης.

Ενεργή: Ναι

Έτος δημιουργίας: 2014

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ