Πληροφοριακό σύστημα Υπερ-Πανάκεια

Πρόκειται για μια βελτιωμένη έκδοση του Πληροφοριακού συστήματος ΠΑΝΑΚΕΙΑ, που αναπτύχθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής της 7ης ΥΠΕ, όπου ουσιαστικά ενοποιεί όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης σε ένα ενιαίο Σύστημα Νοσοκομειακής και Ιατρικής Επικοινωνίας. Ο ιατρός διαθέτει, για τον ασθενή που νοσηλεύει, το ιστορικό, τις εξετάσεις, το φάκελο υγείας, σημεία προσοχής, ενημερωτικά σημειώματα, από όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, στην ταμπλέτα ή στον υπολογιστή του, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται εντυπωσιακά η κλινική γραφειοκρατεία, καθώς σχεδόν όλη γίνεται ηλεκτρονικά (φαρμακευτική αγωγή, οροί, ζωτικά, λογοδοσία, ιατρονοσηλευτικές οδηγίες, ενημερωτικά κα) με σκοπό την πλήρη paperless λειτουργία των κλινικών της Κρήτης. Το εν λόγω σύστημα αποτελεί μετεξέλιξη του συστήματος ΠΑΝΑΚΕΙΑ, και υλοποιήθηκε με ίδιους πόρους. Η πιλοτική εφαρμογή του θα γίνει σε 5 κλινικές των νοσοκομείων του Ηρακλείου. Για περισσότερες πληροφορίες http://www.healthit.gr

Στιγμιότυπο εφαρμογής:
Εφαρμογή Πανάκεια

Περισσότερα...

Παρακάτω αναφέρονται τα στελέχη που βοήθησαν στο όλο έργο της Πανάκειας και της υπερ-Πανάκειας:

Συντελεστες

Copyright 2012-14
Αρχική Ιδέα: Μαλάς Κώστας
Προγραμματισμός: Μοσχοβάκης Γιώργος
Σχεδιασμός: Μοσχοβάκης Γιώργος, Μαλάς Κώστας
Σχεδιασμός βάσης δεδομένων: Μοσχοβάκης Γιώργος
Εμπλουτισμός ιδέας: Μοσχοβάκης Γιώργος, Μαλάς Κώστας
Εξασφάλιση HARDWARE (πιλοτικά): Μοσχοβάκης Γιώργος, Νεοφώτιστος Γιώργος
Εκπαιδευτικές δράσεις: Μοσχοβάκης Γιώργος, Μαγκαναράκη Αιμιλία, Καραναστάση Αναστασία
Beta testers: Μαλάς Κώστας, Καραναστάση Αναστασία, Μαγκαναράκη Αιμιλία, Μαρκάκη Ευαγγελία
Συμβολή: Νεοφώτιστος Γιώργος, Μαγκαναράκη Αιμιλία, Καραμανωλάκης Νίκος, Αλεξόγλου Παναγιώτα
Προτάσεις μετά την πιλοτική υλοποίηση: Νεοφώτιστος Γιώργος, Ιωάννου Χρήστος, Μαρκάκη Ευαγγελία, Σπινθούρη Μαρία, Πρινάρη Αγγελική


Version 2.3

Ενεργή: Ναι

Έτος δημιουργίας: 2014

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ