Σύστημα παρακολούθησης λειτουργικών στοιχείων Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ

Σύστημα καταγραφής λειτουργικών στοιχείων μονάδων υγείας ΠΕΔΥ (pedystat)

Το εν λόγω σύστημα δημιουργήθηκε προκειμένου να παρακολουθούνται τα λειτουργικά στοιχεία των μονάδων υγείας ΠΕΔΥ, που δεν είχαν ενταχθεί στο esy.net, προκειμένου να εξάγονται αντίστοιχα στοιχεία με το esy.net.

Οι χρήστες των μονάδων ΠΕΔΥ (κυρίως οι ιατροί των ιατρείων), σε ημερήσια βάση καταγράφουν τις επισκέψεις που είχαν κατηγοριοποιημένες, ώστε η Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ να γνωρίζει σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση τα βασικά στοιχεία παραγωγής των μονάδων αυτών.

Ενεργή: Ναι

Έτος δημιουργίας: 2014

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ