Σύστημα πιστοποίησης και παρακολούθησης εργασιών Δ/νσης Πληροφορικής 7ης ΥΠΕ

Σύστημα παρακολούθησης εργασιών

Μέσω της open source εφαρμογής Kanboard και της μεθοδολογίας Kanban, η Δ/νση Πληροφορικής, εφαρμόζει πλήρες σύστημα καταγραφής

 • Των εργασιών της
 • Των αιτημάτων βλαβών/αιτήσεων
 • Της διαχείρισης των εγγράφων της

Το εν λόγω σύστημα συνδέθηκε πλήρως με το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα την πλήρη ενσωμάτωση και παρακολούθηση όλων των διαδικασιών και των εργασιών της Διεύθυνσης. Με τον τρόπο αυτό:

 1. Δεν υπάρχει περίπτωση να "ξεχαστεί" ένα αίτημα
 2. Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την "πρόοδο" του αιτήματος του και να γνωρίζει αναλυτικά τι έγινε για το αίτημα του και πότε ολοκληρώθηκε
 3. Υπάρχει πιστοποιημένος τρόπος εισαγωγής των αιτημάτων
 4. Η εργασία που κάνει η Δ/νση μπορεί να πιστοποιείται και να αναδεικνύεται ο φόρτος της (ή μη)
 5. Υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με πρότυπα ISO (πχ ISO 9001).
 6. Υπάρχει κεντρική διαχείριση και δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης των εργασιών της Δ/νσης
 7. Μειώνεται ο αριθμός των δυσλειτουργιών
 8. Σε δεύτερο χρόνο και οι άλλες Δ/νσεις της 7ης ΥΠΕ, ίσως θα πρέπει να προσαρμοσθούν στο σύστημα, καθώς έχει συνδεθεί με το ηλ. πρωτόκολλο, δίνοντας τη δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης των αναθέσεων στα στελέχη.

Ενεργή: Ναι

Έτος δημιουργίας: 2016

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ