Γραμμή χρόνου

Όλα αυτά τα χρόνια δημιουργίας, υπήρξαν πολλές στιγμές ικανοποίησης και απογοήτευσης, που αποτυπώνονται στο παρακάτω time line. Προφανώς δεν περιλαμβάνονται όλα, μόνο κάποιες σημαντικές στιγμές της "ζωής" και της δράσης της Διεύθυνσης μας.

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ