Διεύθυνση Πληροφορικής Διοίκησης 7ης ΥΠΕ

Με μια ματιά:

Στη Κεντρική Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ, υπηρετούν 3 άτομα ειδικότητας πληροφορικής. Με αυτό το έμψυχο δυναμικό, η Διεύθυνση σχεδιάζει, προγραμματίζει, εφαρμόζει πολιτικές συστημάτων, βοηθά στην εξάπλωση των πληροφοριακών συστημάτων, συντηρεί την υλικοτεχνική υποδομή της 7ης ΥΠΕ και του κεντρικού Computer room, όπου στηρίζεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Ταυτόχρονα εκπαιδεύεται και εκπαιδεύει σε προγράμματα και υλοποιεί μικρής κλίμακας εφαρμογές, όπως η παρούσα ιστοσελίδα.

Παρόλα αυτά, τα περισσότερα εύσημα πηγαίνουν στα αντίστοιχα στελέχη των Μονάδων Υγείας, που στήριξαν και στηρίζουν όχι μόνο το Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας, αλλά έχουν νέες ιδέες, άποψη, όραμα και στόχους, ώστε τελικά να είμαστε ομάδα. Αυτή τη στιγμή οι προκλήσεις των καιρών είναι πολύ μεγαλύτερες, καθώς βιώνουμε την κρίση σε όλες τις μορφές της, αλλά η αγάπη μας για την πληροφορική, μας κάνει όλους να αποφασίσουμε ένα ακόμα πιο μεγάλο βήμα, από αυτά που έχουμε κάνει ως τώρα. Θέλουμε συστήματα που να διαλειτουργούν, συστήματα που σχετικά εύκολα, διαχειρίζονται, τόσο από τους χρήστες όσο και από τους πληροφορικούς, θέλουμε να είναι "φτηνά", σύγχρονα, επεκτάσιμα, ανοικτά...

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ