Πληροφορίες για το site

  • Πλήρως συμβατό με όλους τους σύγχρονους browsers
  • Σχεδίαση, συμβατή με τα κινητά τηλέφωνα και τις ταμπλέτες (responsible design). Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί σε μεγάλα κουμπιά και καθαρά γράμματα, ώστε να είναι προσβάσιμα από μικρές και φορητές συσκευές.
  • Ενοποίηση όλων των εφαρμογών σε μια web-based πλατφόρμα
  • Εύκολος και ξεκάθαρος τρόπος περιήγησης
  • Βασιμένο σε πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού, υπερσύγχρονης τεχνολογίας. Η μηχανή CMS εκμεταλλεύεται τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας (MVC 4, Ajax, jquery, nhibernate LINQ,  κτλ)
  • Πλήρης διαχωρισμός περιεχομένου, βάσεων δεδομένων και προβολών
  • Ανανεωμένο look & feel (εμπνευσμένο από το metro design)
  • Εύκολη δυνατότητα πλήρους αλλαγής της εμφάνισης, χωρίς ιδιαίτερο κώδικα.
  • Οι περισσότερες σελίδες του site είναι δυναμικές, καθώς ο σχεδιασμός ήταν πάνω σε ένα κεντρικό κορμό βάσης δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και ιστοσελίδες που φαίνονται στατικές (πχ η σελίδα με τα νοσοκομεία της Κρήτης), στη πραγματικότητα είναι πλήρως δυναμικές και αντλούν όλο το περιεχόμενο τους από βάσεις δεδομένων. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι η επιθυμία μας για ένα σημείο εισόδου/αλλαγών, που αυτόματα θα διαχέεται, τόσο στο MIS όσο και στην ιστοσελίδα.
  • Έχει δοθεί βάρος στην άπλετη πληροφόρηση, προσέχοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια. Έτσι για παράδειγμα τα emails, όπου αναφέρονται, είτε είναι κρυπτογραφημένα εντός του κώδικα html, είτε χρησιμοποιούν εικόνες, ώστε να μπερδέψουν τα bots και να μειώσουν τα spam-mails.

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η ανοικτού λογισμικού πλατφόρμα Orchard, ενώ ο προγραμματισμός έγινε σε πλειάδα γλωσσών με κυριότερες VB.net, asp, C#. Ως βάση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ο sql express και postgress.

Βασικά συστατικά του παλαιού site, ενσωματώθηκαν στο νέο και συν τω χρόνω, θα ενσωματωθούν στην κεντρική μηχανή, ώστε να ακολουθούν πλήρως και άμεσα τις όποιες ασθητικές αλλαγές γίνονται. Ο στόχος είναι όλες οι εφαρμογές να "πηγάζουν" από ένα κεντρικό σημείο, ώστε να υπάρχει σχετικά εύκολη διαχείριση της πληροφορίας και ανταλλαγής δεδομένων.

Μείνετε συνδεδεμένοι...

Διεύθυνση Πληροφορικής 2/1/2013

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ