Ανάρτηση πίνακα τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων για μία θέση Διευθυντή Χειρουργικής για το ΤΕΠ του ΠΑΓΝΗ

Οκτ 27 2020 11:39 μμ

Αναρτούμε σήμερα Τρίτη 27/10/2020 τον πίνακα τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων για μία  (1)  θέση Διευθυντή Χειρουργικής για το ΤΕΠ του ΠαΓΝΗ, όπως αυτός προέκυψε, ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης των υποψηφίων από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης.

Αρχείο: πίνακα τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ