Ανάρτηση πινάκων της συνέντευξης για μια θέση Ορθοπεδικής στο Γ.Ν. Χανίων

Νοε 17 2023 2:07 μμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, σήμερα Παρασκευή 17/11/2023, τον  Πίνακα Μοριοδότησης της συνέντευξης και τελικής κατάταξης για την πλήρωση μίας θέσης Επιμ. Β΄ Ορθοπεδικής και Τραυματιολογίας σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 6648/13-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΞΞ946907Τ-ΑΝΖ), προκήρυξη του Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Αρχείο: ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ