Αρχικός Πίνακας Μοριοδότησης υποψηφίων για μια θέση Επιμελητή Β΄, κλάδου Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικότητας Παιδιατρικής ή Χειρουργικής Παίδων ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, ή Αναισθησιολογίας για τη ΜΕΘ Παίδων ΠΑΓΝΗ

Οκτ 16 2019 1:08 μμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.Πε. Κρήτης, σήμερα Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019, τον Αρχικό Πίνακα  Μοριοδότησης υποψηφιοτήτων για μια θέση Επιμελητή Β΄, κλάδου Ιατρών  ΕΣΥ, Ειδικότητας Παιδιατρικής ή Χειρουργικής Παίδων ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, ή Αναισθησιολογίας για τη ΜΕΘ Παίδων ΠΑΓΝΗ, αρ. πρωτ. προκήρυξης 12125/21-08-2018.

Ο πίνακας στο συννημμένο αρχείο.

Αρχείο: Ο Πίνακας αναλυτικά

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ