Αυτοματοποιημένος κατάλογος υποψηφίων με σειρά κατάταξης, ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ Νοσοκομείων και Νοσοκομείων-Κέντρων Υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια

Αυγ 30 2023 12:41 μμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, σήμερα ημέρα Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 τους  αυτοματοποιημένους καταλόγους  των υποψηφίων με σειρά κατάταξης, ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ  Νοσοκομείων  και Νοσοκομείων-Κέντρων Υγείας  σε ολόκληρη την επικράτεια για  τις  ειδικότητες  της ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Αιματολογικό),  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας ), ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Αιμοδοσία), ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για το Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας), ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ,  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ , ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ, όπως αυτές εγκρίθηκαν με την  αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 33935/22-6-2023 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Ο πίνακας στο συνημμένο αρχείο παρακάτω.

Αρχείο: Αυτοματοποιημένος κατάλογος

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ