Κατάσταση μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για μια θέση Επιμελητή Β΄, κλάδου Ιατρών ΕΣΥ για τη ΜΕΘ Παίδων ΠΑΓΝΗ

Οκτ 7 2019 4:25 μμ

Κατάσταση μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για μια θέση Επιμελητή Β΄, κλάδου Ιατρών  ΕΣΥ,   Ειδικότητας Παιδιατρικής ή Χειρουργικής Παίδων ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, ή Αναισθησιολογίας

για τη ΜΕΘ Παίδων ΠΑΓΝΗ,   αρ. πρωτ. προκήρυξης 12125/21-08-2018

Αρχείο: Κατάσταση μη παραδεκτών υποψηφίων

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ