Πίνακας Αναμοριοδότησης & Κατάταξης υποψηφίων για θέση Επιμελητή Α, ειδικότητας Νευρολογίας για το Γ.Ν. Χανίων

Νοε 20 2020 1:18 μμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.Πε. Κρήτης, σήμερα Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, τον Πίνακα Αμαμοριοδότησης και Κατάταξης των υποψηφίων για μία θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Α, ειδικότητας Νευρολογίας για το Γ.Ν. Χανίων.

Κατά του πίνακα  οι υποψήφιοι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α΄). 

Ο πίνακας στο συνημμένο αρχείο παρακάτω.

Αρχείο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ