Πίνακας μη Παραδεκτών υποψηφιοτήτων και αναμοριοδότησης των υποψηφίων για 3 θέσεις ιατρών ΕΣΥ Γενικής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το ΓΝ ΚΥ Νεαπόλεως

Απρ 8 2021 4:31 μμ

Aναρτούμε σήμερα Πέμπτη 08-04-2021, στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.Πε Κρήτης, τον Πίνακα μη Παραδεκτών υποψηφιοτήτων και αναμοριοδότησης των υποψηφίων όπως αυτός προέκυψε μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από το Συμβούλιο Κρίσης & Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. αρμοδιότητας 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης για τρείς (3) θέσεις ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ στον εισαγωγικό βαθμό του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β,  σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ  ΣΔ42/09-02-2021 προκήρυξη του ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ».

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμό Γ4α/Γ.Π.οικ 12358/26-02-2021 έγγραφο του υπουργείου Υγείας, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης των παρακάτω πινάκων.

Αρχείο: Πίνακας μη Παραδεκτών υποψηφιοτήτων και αναμοριοδότησης

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ