Πίνακας Παραδεκτών και μη υποψηφίων και Αρχικός Πίνακας Μοριοδότησης για θέση Επιμελητή Β στην ΑΟΜ Σητείας και στο Γ.Ν. Ρεθύμνου ειδικότητας Παιδιατρικής

Απρ 15 2021 12:35 μμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.Πε. Κρήτης σήμερα, Πέμπτη 15 Απριλίου 2021, τον πίνακα παραδεκτών και μη υποψηφιοτήτων, καθώς και τους πίνακες αρχικής μοριοδότησης για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Παιδιατρικής στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β, για την ΑΟΜ Σητείας Γ.Ν. Λασιθίου και για το Γ.Ν Ρεθύμνου, όπως αυτοί προέκυψαν από την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης Ιατρών ΕΣΥ στον τομέα αυτό, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Απριλίου 2021.

Οι πίνακες ακολουθούν αναλυτικά παρακάτω.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 2021 μετά το 1ο Συμβούλιο1

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 2021 μετά το 1ο Συμβούλιο2

ΠΙΝΑΚΕΣ παραδεκτών υποψηφιοτήτων ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 2021 μετά το 1ο Συμβούλιο

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ