Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας και Επιλογής υποψηφίου, για την πλήρωση θέσης κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., για την ειδικότητα «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ» αρμοδιότητας 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης

Ιουν 7 2024 2:27 μμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.Πε. Κρήτης, σήμερα Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024,  τον Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας και Επιλογής υποψηφίου, μετά την πραγματοποίηση της συνέντευξης, για την πλήρωση της παρακάτω θέσης κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., ειδικότερα:

 • Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας και Επιλογής υποψηφίου για τη θέση με κωδικό με κωδικό 7.5, που αφορά σε μία (1) θέση ιατρού Ε.Σ.Υ. επί θητεία στο βαθμό του Επιμελητή Β’, ειδικότητας «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ» για το Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

 Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια που έχει επιλεγεί υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της θέσης, στη Γραμματεία του Συμβουλίου (email: ), εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, από την ανάρτηση του πίνακα τελικής βαθμολογίας και επιλογής. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής ισοδυναμεί με μη αποδοχή της θέσης.

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σοφία Βαμβακίδου

Ελπινίκη Λιοπυράκη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810542067

Αρχείο: Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας και Επιλογής υποψηφίου, για την πλήρωση θέσης κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., για την ειδικότητα «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ»

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ