Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας και Επιλογής υποψηφίων, για την πλήρωση θέσεων κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., για την ειδικότητα ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ για ΠΑΓΝΗ και Γ.Ν. Χανίων

Ιουν 11 2024 2:19 μμ

«Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας και Επιλογής υποψηφίων, για την πλήρωση θέσεων κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., για την ειδικότητα «ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ», όλων των σχετικών θέσεων της με αριθμό πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 12386/28.02.2024 εγκριτικής απόφασης (σε 4η ορθή επανάληψη) του Υπουργείου Υγείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αρμοδιότητας 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.Πε. Κρήτης, σήμερα Τρίτη 11 Ιουνίου 2024,  τους Πίνακες Τελικής Βαθμολογίας και Επιλογής υποψηφίων, μετά την πραγματοποίηση της συνέντευξης, για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., ειδικότερα:

         Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας και Επιλογής υποψηφίου για τη θέση με κωδικό 7.44, που αφορά σε μία (1) θέση ιατρού Ε.Σ.Υ. επί θητεία στο βαθμό του Επιμελητή Β’, ειδικότητας «ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ» για το Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο Άγιος Γεώργιος» 

•         Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας και Επιλογής υποψηφίου για τη θέση με κωδικό 7.53, που αφορά σε μία (1) θέση ιατρού Ε.Σ.Υ. επί θητεία στο βαθμό του Επιμελητή Β’, ειδικότητας «ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ» για το ΠΑ.Γ.Ν.Η. 

 Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια που έχει επιλεγεί υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της θέσης, στη Γραμματεία του Συμβουλίου (email: svamvakidou@pagni.gr), εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, από την ανάρτηση του πίνακα τελικής βαθμολογίας και επιλογής. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής ισοδυναμεί με μη αποδοχή της θέσης.

 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σοφία Βαμβακίδου
Ελπινίκη Λιοπυράκη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810542067

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ