7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας και Κατάταξης για θέση Επιμελητή Β Αναισθησιολογίας, κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ στο ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν. Βενιζέλειο (ΑΟΜ Βενιζέλειο)

Δεκ 10 2018 9:02 πμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, σήμερα  ημέρα  Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018, τον  ΠΙΝΑΚΑ  ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «Βενιζέλειο» του Πα.Γ.Ν.Η – Γ.Ν. «Βενιζέλειο» 

Αρχείο: Ο πίνακας αναλυτικά