7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας και Κατάταξης Υποψηφίων για πλήρωση θέσης Επιμελητή Β Οδοντιατρικής, κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, στο ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν Βενιζέλειο

Νοε 9 2018 12:15 μμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, σήμερα ημέρα Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018, τον   ΠΙΝΑΚΑ  ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ,  κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. για την Οργανική μονάδα Έδρας Ηρακλείου του ΠΑΓΝΗ – Γ.Ν. «Βενιζέλειο» που προκηρύχθηκε με την αρ. 4670/28-03-2018 προκήρυξη.

Αρχείο: Ο πίνακας αναλυτικά