Πίνακας Τελικής Κατάταξης των υποψηφίων μετά τη συνέντευξη του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Ουρολογίας για το Γ.Ν. Ρεθύμνου

Νοε 14 2022 11:36 πμ

Σήμερα Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, αναρτούμε στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.Πε Κρήτης,  τον Τελικό Πίνακα υποψηφίων για μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας  Ουρολογίας, στον βαθμό του Επιμελητή Β σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 10671/09-08-2022 προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία του ΓΝ Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.39417/23-6-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας περί καθορισμού κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ, οι υποψήφιοι/υποψήφιες που έχουν επιλεγεί πρώτοι/πρώτες οφείλουν μέσα σε δύο ημερολογιακές μέρες να υποβάλλουν στο Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής, στη γραμματεία του Συμβουλίου, Γιαχουδη Χρύσα, τηλ. επικοινωνίας 2822340114 και email: hgiachoudi@hc-crete.gr υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της θέσης.

Ο πίνακας στο συνημμένο αρχείο παρακάτω. 

Αρχείο: Τελικός Πίνακας Κατάταξης

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ