Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων μίας (1) θέσης ειδικότητας, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ για Μ.Ε.Θ. ΠΑΙΔΩΝ για το ΠαΓΝΗ

Ιουν 10 2021 6:11 μμ

Αναρτούμε σήμερα Πέμπτη 10-06-2021 τον Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης  ειδικότητας  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ για Μ.Ε.Θ. ΠΑΙΔΩΝ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2140/10-02-2021 προκήρυξη θέσεων του ΠΑΓΝΗ,  μετά τη σύγκληση του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής για την ειδικότητα ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ για Μ.Ε.Θ. ΠΑΙΔΩΝ, αρμοδιότητας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης.

Ο Πίνακας αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο. 

Αρχείο: Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης και κατάταξης Υποψηφίων

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ