Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης υποψηφίων για μία (1) θέση ειδικότητας Δερματολογίας Αφροδισιολογίας, στον βαθμό του Επιμελητή Β, για το ΠαΓΝΗ.

Αυγ 11 2020 2:36 μμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.Πε. Κρήτης, σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2020, τον Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης υποψηφίων για μία (1) θέση ειδικότητας Δερματολογίας Αφροδισιολογίας, στον βαθμό του Επιμελητή Β, για το ΠαΓΝΗ (α.π. προκήρυξης 1955/11-02-2020). 

Ο πίνακας στο συνημμένο αρχείο παρακάτω.

Αρχείο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ