Πίνακας Υποψήφιων Ιατρών

Απρ 14 2020 3:50 μμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.Πε. Κρήτης σήμερα, Τρίτη 14-4-2020 τον αυτοματοποιημένο κατάλογο υποψηφίων σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα  και προτιμήσεις τους, με σειρά κατάταξης  δυνάμει των προβλεπόμενων κριτηρίων αξιολόγησης  πλην της συνέντευξης, που αφορά στην αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.8252/7-2-2020 (5η ορθή επανάληψη) απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Υγείας και στις εξής προκηρύξεις:

Ø  αρ. πρωτ. 1955/11-2-2020 προκήρυξη του Πα.Γ.Ν.Η

Ø  αρ. πρωτ. 338/10-2-2020 προκήρυξη του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου

Ø  αρ. πρωτ. 509/11-2-2020 προκήρυξη του Γ.Ν.- Κ.Υ Σητείας

Ø  αρ. πρωτ. 20/10-2-2020 προκήρυξη του Γ.Ν.- Κ.Υ Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Ø  αρ. πρωτ. 3082/10-2-2020 προκήρυξη του Γ.Ν.Χανίων

Ø  αρ.πρωτ.  1735/11-2-2020 προκήρυξη του Γ.Ν.Ρεθύμνου

Ø  αρ. πρωτ. 41/11-2-2020 (ορθή επανάληψη) προκήρυξη του Γ.Ν.-Κ.Υ Ιεράπετρας

Ø  αρ. πρωτ. 2391/10-2-2020(ορθή επανάληψη) προκήρυξη του Γ.Ν «Βενιζέλειο – Πανάνειο»

Αναλυτικός Πίνακας: Αναλυτικός

Συγκεντρωτικός Πίνακας: Συγκεντρωτικός

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ