Πίνακες Αρχικής Μοριοδότησης για την ειδικότητα Αναισθησιολογίας

Φεβ 9 2024 3:21 μμ

Μετά την πραγματοποίηση  Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ αρμοδιότητας  της 7ης ΥΠΕ για την ειδικότητα της Αναισθησιολογίας,  που  αφορούσε την ορθότητα των ηλεκτρονικά  κατατεθειμένων δικαιολογητικών τύπου Α΄ και  τον έλεγχο μοριοδότησης των υποψηφίων, αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.Πε. Κρήτης, σήμερα Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024, τέσσερις (4) πίνακες με τις  μη παραδεκτές υποψηφιότητες  και την μοριοδότηση των υποψηφίων για: 

1. Δύο θέσεις Επιμελητή Α΄ Αναισθησιολογίας για το Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

2. Μία θέση Διευθυντή Αναισθησιολογίας, για το Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

3. Μια θέση Διευθυντή Αναισθησιολογίας για το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)

4. Μια θέση Διευθυντή Αναισθησιολογίας για το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ)

Κατά των πινάκων, οι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στους αναρτημένους πίνακες, έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την  ημερομηνίας της ανάρτησης αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη γραμματεία του Συμβουλίου:

Σφυράκης Κωνσταντίνος

Γραμματέας του Συμβουλίου Κρίσης 

και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 

με έδρα την 7η ΥΠΕ

 τηλ: 28213 42304

 email: gram_symv_chania@ chaniahospital.gr    ή   ksfyrakis@ chaniahospital.gr 

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ