7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Τελικοί πίνακες Δ/ντών , Επιμελητών Α΄ και Επιμελητών Β΄ (ΤΕΠ) μετά τις ενστάσεις επί των αρχικών πινάκων

Δεκ 18 2018 3:25 μμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, σήμερα ημέρα Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, τους ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  μετά τις ενστάσεις των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ,ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ και ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  για τα Τ.Ε.Π ,  κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. για νοσοκομεία αρμοδιότητας 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συννημμένο αρχείο.

Αρχείο: Τελικοί πίνακες μοριοδότησης