Τελικός πίνακας μοριοδότησης Επιμελητή Β Παθολογικής Ογκολογίας Γ.Ν. Βενιζέλειο

Ιουλ 11 2018 3:25 μμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, σήμερα ημέρα Τετάρτη 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, τον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, μετά την σύγκληση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, των υποψηφίων ιατρών για την πλήρωση της θέσης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ, κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» του Πα.Γ.Ν.Η.-Γ.Ν. «Βενιζέλειο», που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5866/28-3-2018 απόφαση προκήρυξης της ανωτέρω νοσηλευτικής μονάδας.

Αρχείο: Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ