7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης μετά την συνέντευξη για θέση κλάδου ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ. στον βαθμό του Διευθυντή, για το ΤΕΠ του Γ.Ν. Ρεθύμνου

Απρ 2 2019 8:07 πμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.Πε. Κρήτης, σήμερα Τρίτη 2 Απριλίου 2019, τον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ μετά την συνέντευξη για πλήρωση θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, στον βαθμό του Διευθυντή για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο Γ.Ν. Ρεθύμνου.

Αρχείο: Ο πίνακας αναλυτικά