Α΄ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

Σεπ 22 2022 1:36 μμ

Α΄Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) Επεμβατικού Γαστροσκοπίου για τις ανάγκες του ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ.

Τα σχόλια θα γίνονται αποκλειστικά στον ιστότοπο της 7ης ΥΠΕ.

Η διάρκεια της Α΄Δημόσιας Διαβούλευσης θα είναι επτά (7) ημερολογικές ημέρες.

Πληροφορίες: Δουνδουλάκη Μαρία

τηλ. 2813-408802

Comments powered by Disqus

file Name ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ