ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

Νοε 21 2022 12:42 μμ

Κατηγορία διαβούλευσης: Διακηρύξεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΤΑ (7) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Comments powered by Disqus

file Name ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ