1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο»

Νοε 15 2023 9:42 πμ

Κατηγορία διαβούλευσης: Διακηρύξεις

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Η διάρκεια της 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης είναι επτά(7) ημερολογιακές ημέρες και τα σχόλια θα αποστέλλονται αποκλειστικά στον ιστότοπο της 7ης  ΥΠΕ(Κρήτης)

Πληροφορίες: Χονδροζουμάκη Μαρία

Τηλέφ. επικοινωνίας: 281340-8805

Comments powered by Disqus

file Name ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επιστροφή

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ