1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

Σεπ 16 2020 1:48 μμ

Κατηγορία διαβούλευσης: Διακηρύξεις

1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ.

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΤΑ (7) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΤΗΛ: 2813408806

Comments powered by Disqus

file Name ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ