1η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια των είδών ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ.

Σεπ 16 2020 2:49 μμ

Κατηγορία διαβούλευσης: Διακηρύξεις

1η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια των είδών ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ.
Τα σχόλια θα γίνονται αποκλειστικά από τον ιστότοπο της 7ης ΥΠΕ.
Η διάρκεια της διαβούλευσης θα είναι επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.
Πληροφορίες: Τσιαμπαρλή Ελισάβετ
Τηλ: 2813408806

Comments powered by Disqus

file Name ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ