7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ "

Μαϊ 15 2019 1:52 μμ

Κατηγορία διαβούλευσης: Διακηρύξεις

1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ "

Η διάρκεια της 1ης διαβούλευσης είναι επτά (7) ημέρες και τα σχόλια θα κατατίθονται αποκλειστικά στον ιστότοπο της 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ.

Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων

τηλ. 2813 408808

Comments powered by Disqus

file Name ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επιστροφή