7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ"

Απρ 15 2019 1:00 μμ

Κατηγορία διαβούλευσης: Διακηρύξεις

1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ"

Η διάρκεια της 1ης διαβούλευσης είναι 7 ημέρες και τα σχόλια θα κατατίθενται αποκλειστικά στο ιστότοπο της 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ.

Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων

τηλ. 2813 408808

Comments powered by Disqus

file Name ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επιστροφή