2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ -CT 128 ΤΟΜΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ"

Αυγ 4 2022 2:10 μμ

Κατηγορία διαβούλευσης: Διακηρύξεις

2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ -CT 128 ΤΟΜΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ"

Η διάρκεια της 2ης δημόσιας διαβούλευσης είναι 4 ημερολογιακές ημέρες.

Τα σχόλια θα κατατίθεντα αποκλειστικά στην ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ.

Πληροφορίες :Μαυρογιαννης Μύρων

Τηλ. 2813408808

Comments powered by Disqus

file Name ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ