2η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ.

Οκτ 29 2020 12:14 μμ

Κατηγορία διαβούλευσης: Διακηρύξεις

2η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ.
Επισυνάπτονται 2 αρχεία. Το 1ο αρχείο είναι οι απαντήσεις στα σχόλια της 1ης διαβούλευσης και το 2ο αρχείο είναι οι τροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές.
Τα σχόλια θα γίνονται αποκλειστικά από τον ιστότοπο της 7ης ΥΠΕ.
Η διάρκεια της διαβούλευσης θα είναι τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες.
Πληροφορίες: Τσιαμπαρλή Ελισάβετ
Τηλ: 2813408806

Comments powered by Disqus

file Name ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ