7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

3η Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια Χειρουργικής Τράπεζας με Εξοπλισμό για Ορθοπεδικές και Νευροχειρουργικές Επεμβάσεις (Σύστημα Χειρουρικού Τραπεζιού για Επεμβάσεις Ορθοπεδικής Χειρουργικής).

Μαρ 8 2018 1:24 μμ

Κατηγορία διαβούλευσης: Διακηρύξεις

3η Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια Χειρουργικής Τράπεζας με Εξοπλισμό για Ορθοπεδικές και Νευροχειρουργικές Επεμβάσεις (Σύστημα Χειρουρικού Τραπεζιού για Επεμβάσεις Ορθοπεδικής Χειρουργικής) για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ.

Επισυνάπονται δύο (2) αρχεία: Το πρώτο αναφέρεται στην απάντηση των σχολίων της 2ης διαβούλευσης και το δεύτερο αποτελεί το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών.

Οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές αναρτώνται προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων και δεν γίνονται δεκτά περαιτέρω σχόλια.

Πληροφορίες: Ζαβιδκη Ιωάννα

Τηλ.: 2813 408809

Comments powered by Disqus

file Name Τεχνικές προδιαγραφές

Επιστροφή