3Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΙΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ"

Αυγ 4 2022 9:37 πμ

Κατηγορία διαβούλευσης: Υγεία

3Η Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια του είδους "ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ" χωρίς την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών μετά τα σχόλια που κατατέθησαν στην 2Η Δημόσια διαβούλευση.

Η διαβούλευση θα είναι κλειδωμένη και δεν μπορούν να κατατεθούν σχόλια.

Πληροφορίες: Μαυρογιάννης Μύρων

Τηλ. : 2813408808

Comments powered by Disqus

file Name ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ