3Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ».

Σεπ 15 2021 12:37 μμ

Κατηγορία διαβούλευσης: Διακηρύξεις

3Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ», ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ .

ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ  ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΩΝ
ΤΗΛ 2813408808

Comments powered by Disqus

file Name ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ