3Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ιουν 11 2021 4:42 μμ

3η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και συγκεκριμένα για την προμήθεια εκτυπωτών (μικρού και μεσαίου μεγέθους) και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας ευθύνης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Σε συνέχεια  των σχολίων της 2ης  Δημόσιας Διαβούλευσης, αναρτώνται συνημμένα τροποποιημένες οι τεχνικές προδιαγραφές.

Τα σχόλια θα γίνονται αποκλειστικά μέσα απο τον ιστότοπο της 7ης ΥΠΕ.

Η διάρκεια της 3ης  Δημόσιας Διαβούλευσης θα είναι τέσσερις (4) ημερολογικές ημέρες.

Πληροφορίες: Αλεξόγλου Παναγιώτα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813404453

Comments powered by Disqus

file Name Τεχνικές Προδιαγραφές

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ