3Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ" & "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ AIDS" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

Νοε 23 2022 8:35 πμ

Κατηγορία διαβούλευσης: Διακηρύξεις

3η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ" & "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ AIDS" για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ.
Επισυνάπτεται αρχείο με τις τελικές τεχνικές προδιαγραφές.
Οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές αναρτώνται προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων και δεν γίνονται δεκτά περαιτέρω σχόλια.


Πληροφορίες
Καραντεμοίρη Μαρία
τηλ. 2813408810

Comments powered by Disqus

file Name ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ