7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Αποκομιδή, Μεταφορά & Διάθεση Ιατρικών Αποβλήτων για τις ανάγκες των Κ. Υγείας, των Π. Ιατρείων & των Τοπικών Μονάδων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Δημόσιος Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας για την Αποκομιδή, Μεταφορά & Διάθεση Ιατρικών Αποβλήτων για τις ανάγκες των Κ. Υγείας, των Π. Ιατρείων & των Τοπικών Μονάδων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης. για ένα έτος.

Πληροφορίες Αργυρώ Παπαδημητρίου

Τηλέφωνο: 2813404440

Τμήμα Προμηθειών 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Αρχείο περίληψης διακήρυξης: ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρχείο αίτησης συμμετοχής: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Other File ΤΕΥΔ

Προϋπολογισμός: 48.973,80

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 21/6/2019 3:00 μμ

Επιστροφή