ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους «Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ, CPΝ 33696200-7» με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναγκαίου για την διενέργεια αυτών}, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης για ένα (1) έτος.

Πληρ: Αργυρώ Παπαδημητρίου

Τμήμα Προμηθειών 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Τηλ: 2813404440

Αρχείο περίληψης διακήρυξης: ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρχείο αίτησης συμμετοχής: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός: 16.536,00

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 3/2/2021 3:00 μμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ